Žurnalisto žingeidumas

Interviu su INIT TV programų vadovu Sigitu Valadka. Paruošė Kauno MTKC kino studijos „Kadras” (vadovė D. Čiurlionienė) nariai Austėja Ūdraitė, Kipras Steponavičius