Stovykla “Informacijos panaudojimas jaunimo veikloje”

2007 m. birželio mėn. 25-27 d. Kauno žalgirio jachtklube vyko respublikinis seminaras mokyklų lyderiams „Informacijos panaudojimas jaunimo veikloje“

Seminare dalyvavo:
Giedrius Vaidelis –Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjas
Girvydas Duoblys – Pilietinių iniciatyvų centro direktorius
Julius Kaknevičius – LMP Kauno regiono skyriaus pirmininkas
Julius Gricevičius – Lietuvos moksleivių sąjungos ekspertas
Ramūnas Maruniakas –Kauno m. jaunimo reikalų koordinatorius
Seminaro metu mokiniai sukūrė ir nufilmavo, vadovaujant režisieriui Arvydui Lebeliūnui, demo filmui „Dingę atgimti“.