Pikelionys

Šiandien mes esame Pikelionių kaime, čia kaip ir visur yra sava istorija.
Pikelionys – kaimas Prienų rajone. Per kaimą teka upė Verknė.
Jau 1385 metais istoriniuose šaltiniuose buvo paminėtas dvaras Pikelionyse, kaip gausus įvairių turtų.

XIV–XV a kaimo ribose buvo auginami ir ganomi didžiojo kunigaikščio žirgai.
Ilgus metus šis kaimas priklausė įvairiems didikams.
1700 – 1730 metai pasižymėjo sudėtingo vystymosi krašte laikotarpiu, tačiau rusų ir švedų kariuomenės šio krašto nepalietė. Kaimas Pikelionių pavadinimu kūrėsi, o vėliau ir pradėjo augti.
Stakliškių gimimo metrikos tai ryškiausiai liudija. Jonas Matulaitis, Juozas Maskolius, Kazimieras Grigaravičius, Juozapas Jasodaitis, Katrė Ulozaitė, Ona Placpenyčia, Magdalena Jareniūtė, Lauras Plaupėnas, pirmasis echnatonas Kazimieras Mikaila, Laurynas Dyndara, Dorota Dindyraitė, Magdalena Steponytė – tai pirmieji Stakliškių gimimų metrikose užfiksuoti šio krašto gyventojai (Algimantas Kaminskas – Krinčinas. Stakliškių bažnyčios metrikų knygos 1699 – 1798, Krinčinas 2014, Savilaida, p.19-22).
Mes internete radom , kad šis pavadinimas “Pikelionys” galbūt yra asmenvardis kiles iš šiuose apylinkėse žemes valdžiusio bajoro Pikelio arba iš bičių produkto pikio pavadinimo.
Kaimas tai augo, tai nyko, priklausomai nuo įsiveržėlių kareivių iš Rytų ar Vakarų, trypusių ir mindžiojusių šį krašto kaimą.
Žiaurų pėdsaką kaime paliko didysis maras XVIII amžiais pradžioje (1710 – 1713 m.), Napaleono Bonaparto išbadėję, plėšikaujantys kariai XIX amžiaus pradžioje. Carinei Rusijai 1795 m. pavergus LDK, Pikelionys tapo Stakliškių valstybinio dvaro dalimi.
1857 m. pro Pikelionių kaimą keliavo lenkiškai rašęs Lietuvos poetas Vladislavas Sirokomlė.
JIs rašė: „Čia pirmą kartą turėjau progą pamatyti tikrai lietuvišką kaimą. Pirkios tokios pat, kaip prie Vilniaus ir juodarusių Minsko apylinkėse, tačiau lietuviško kaimo trobos išorė kur kas tvarkingesnė. Išsiskiria ji šiaudinių stogų dengimo būdu. Kiekviename stogo užlenkime, o kartais ir visame jo paviršiuje, šiaudų kūliai suklostyti tam tikru dantytu būdu.