Paroda Frankofoniškasis Kauno veidas fotografijose

Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. vasario 1 d. vyko fotografijų konkursas „Frankofoniškasis Kaunas: praeities legendos, dabarties impresijos, ateities perspektyvos“, kuriame buvo kviečiami dalyvauti aukštųjų mokyklų studentai ir vidurinių mokyklų moksleiviai. Konkursą organizavo VDU Frankofonijos šalių centras.
2020 metais VDU Frankofonijos šalių centras, Kaunui ruošiantis tapti 2022 metų Europos kultūros sostine, pakvietė ieškoti frankofoniškų atspindžių Mažajame Paryžiuje – Kaune, kuriame nuo seno apstu frankofoniškųjų pėdsakų. Kauno miestas, dar prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui, garsėjo gyvybingomis prancūzų kultūros puoselėjimo tradicijomis. Daugelis prieškario ekonomistų, politikų, kultūros veikėjų ir net karininkų vykdavo semtis profesinės patirties į Prancūziją. Sovietinės okupacijos metais prancūzų kalbos mokymasis ir jos sklaida daliai Kauno intelektualų tapo svarbia politinės rezistencijos forma.
Kaip teigia Paryžiaus Nacionalinio mokslinių tyrimų centro direktorius, komunikacijos ekspertas ir sociologas Dominique’as Woltonas, frankofonija yra svarbi tiek praeičiai, tiek dabarčiai, tiek ateičiai nes ji kuria „ryšį tarp kalbos ir vertybių“.
Parodos atidarymo metu buvo paskelbti 3 nugalėtojai studentų grupėje ir 3 nugalėtojai mokinių grupėje, kuriuos išrinko specialiai sudaryta VDU Frankofonijos šalių centro atstovų ir fotografijos meno ekspertų komisija.