Organizatoriai:

Dailės ir vizualinių menų pedagogus su mokiniais kviečiame dalyvauti tarptautiniame seminare „Fotografijos ir medijų taikymas ugdomajame procese“ (40 akademinių valandų), kuris vyks Kauno Žalgirio jachtklube 2012 m. birželio mėn. 11-15 d. Vietų skaičius ribotas.

Organizatoriai:
Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras
Kauno jaunimo žiniasklaidos centras
Organizatoriai:
Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras