Kino scenarijaus pavyzdys

Filmo “Ar atleisti?” sinopsis

Pagrindinė filmo idėja(nagrinėjamos problemos) Smurtas (mokinio mokytojui) Atleidimas (sumušto mokytojo smurtautojui) Kunigo patarimai išpažinties atėjusiam mokytojui
Veikėjai, personažai KunigasIstorijos mokytojas (įskausmintas, patiriantis karčius likimo smūgius)Mokinys Heniukas (įžūlus, atžagarus, iššaukiantis)Heniuko motina (vulgari kyšininkė)Mokyklos direktorė (arogantiška vadovė)

Mokytojo sužadėtinė (isteriška materialistė)

Teisėja

Kiti personažai: klasiokai, palatos seselė, teismo salės dalyviai

Veiksmo vietos Bažnyčia, išpažinties klausykla, mokyklos klasė, ligoninės palata,teismo salė.
Trumpas veiksmo aprašymas Pamokos metu mokinys Heniukas įžūliai sumuša jauną  istorijos mokytoja, kuris ilgą laiką gydosi ligoninėje. Dėl mokytojo patirtų traumų iškelta baudžiamoji byla. Heniuko motina siūlo mokytojui pinigų, bet šis atsisako. Mokytoją persekioja problemos. Mokyklos direktorė jį pažemina ir priverčia išeiti iš darbo.  Jo sužadėtinė nutraukia ryšius. Mokytojo gyvenimas sugriautas, o to kaltininkui mokiniui Heniukui gresia laisvės atėmimas. Jį gali išgelbėti tik mokytojo atleidimas. Teismo metu mokinys Heniukas priverstinai, labai atžagariai prašo mokytojo atleidimo. Mokytojas dvejodamas kreipiasi į kunigą, prašydamas patarimo kaip elgtis.
Numatoma filmo trukmė 7 min.

Filmo „Ar atleisti?“ scenarijus

Autorė Joana Kaunaitė

1.Scena

INT. Bažnyčioje.

Skamba garsi vargonų muzika. Bažnyčios grindiniu link išpažinties klausyklos greitu žingsniu eina žmogus (istorijos mokytojas) su užmaukšlintu kapišonu, nuolatos slepiantis savo veidą.

 Klausykloje. Pokalbio metu mokytojo veido nesimato, nes jį nuolatos pašnekovas slepia po kapišonu.

 ISTORIJOS MOKYTOJAS (KUNIGUI, muzika prityla, girdisi tolumoj)

 Dvasios Tėve (pauzė, atidus kunigo žvilgsnis). Ar jums lengva duoti atleidimą?

 KUNIGAS

 Atleidimą duoda Dievas, o aš esu tik tarpininkas, padedantis kiekvienam pageidaujančiam ateiti į tikėjimą ir rasti atgailą savo širdyje.

 ISTORIJOS MOKYTOJAS

 Tada padėkite man įveikti piktas mintis. Jos neleidžia atleisti to prašančiam dėl mano patirto skausmo.

 KUNIGAS

 Kokio didžio tavo skausmas?

 Mokytojas nusiima kapišoną ir pakelia galvą – jo galva subintuota, akys paraudusios, aplink akis baisiausios mėlynės, visas veidas sudaužytas. Į kunigą skausmingai žiūri kenčiančios mokytojo akys.

 Fade out (už kadro girdisi „spengiančios tylos“ tolygiai kylantis spengimas).

 2.Scena

 INT. Triukšminga klasė prieš pamoką. Vieni mokiniai žaidžia kortom, kiti dūksta, užsiiminėja savo asmeniniais reikalais, merginos dažo lūpas ir t.t.  Į klasė įeina istorijos mokytojas. Jis apžvelgia klasę. Šurmulis klasėje prityla. Mokytojo žvilgsnis sustoja prie lentos ant kurios didžiausiomis raidėmis parašyta „ISTORIKAS DUCHAS (arba LOPAS“)

 ISTORIJOS MOKYTOJAS (kreipiasi į klasę)

 Kas šiandiena budi klasėje?

 Klasės lyderis (neigiamas autoritetas) Heniukas sėdi nepadoriai išsidrėbęs suole, kojas užsikėlęs vos ne ant stalo, kramto gumą.

 HENIUKAS (taria lėtai, vulgariai)

 Nu aš budžiu. Kas nepatinka?

 ISTORIJOS MOKYTOJAS

 Atsistok kai su tavim kalba mokytojas.

 HENIUKAS (pasityčiojančiai, su pagieža)

 Man po bokso treniruotės raumenys skauda. Negaliu stovėti. O jeigu aš atsistosiu, tai tu atsigulsi. Cha-cha-cha.

 ISTORIJOS MOKYTOJAS

 Kodėl lenta nenuvalyta, šiukšlės neišneštos?

 HENIUKAS (pasityčiojančiai)

 Aš negaliu dirbti. Pas mane mėnesinės. Cha-cha-cha…

 Visa klasė leipsta iš juoko.

 ISTORIJOS MOKYTOJAS

 Jeigu tu mergaitė, tai rytoj kovo aštuntosios proga supinsime tau kasytes ir pasveikinsime su tarptautine moters diena.

 Klasė prunkšteli.

 Heniuko veidas pasikeičia, persikreipia, akyse užverda pyktis. Jis pašoka iš vietos ir su neapykanta įsistebeilija į mokytoja.

 HENIUKAS (įžūliai)

 Klausyk, mokytojau. Aš sakiau, kad jeigu aš atsistosiu, tai tu atsigulsi.

 Heniukas kumščiu trenkia mokytojui į veidą. Mokytojas griūna ant grindų.

BALSAI IŠ KLASĖS

 Duok dar, duok dar, trenk jam dar.

 Mokytojo akyse aptemsta. Rodomas juodas ekranas. Už kadro girdisi smūgiai. Po pirmo smūgio ant juodo ekrano pasirodo nubėgantis kraujo lašas. Su kiekvienu smūgiu ant juodo lauko atsiranda vis daugiau ištyškančių kraujo dėmių.

 Fade out (už kadro girdisi „spengiančios tylos“ tolygiai kylantis spengimas).

 

3.Scena

 Išpažinties klausykloje tęsiasi kunigo ir mokytojo pokalbis. Tolumoje girdisi vargonų muzika

 KUNIGAS

 Jėzus Kristus pasakė „Atleisk, ir tau bus atleista“. Atleidimas – tai aromatas, kurį skleidžia gėlė, kada ją trypia purvinos kojos.

 Fade out

 4.Scena

 Ligoninės palata. Lovoje guli mokytojas. Galva subintuota. Veidas sudaužytas. Aplink akis baisiausiai pajuodusios mėlynės. Seselė padeda vaistus šalia ligonio ir išeina.

 Fade out

 5.Scena

 Tranki muzika. Ligoninės koridoriumi energingai skuba moteris – Heniuko motina. Iš nugaros rodoma jos energingai skubanti figūra.

 6.Scena

 Į ligoninės palatą, kurioje guli istorijos mokytojas, skubiai be ceremonijų įsiveržia Heniuko mama.

 HENIUKO MOTINA

 (įsakmiu, reikalaujančiu tonu, atsegdama rankinuką ir numesdama mokytojui voką su pinigais)

 Uždusau Jūsų beieškodama. Klausyk, mokytojau. Norėjau geruoju susitarti dėl to mano mažylio Heniuko paišdykavimo. Čia tūkstantis litų ir baikime tuos visus nesusipratimus.

Istorijos mokytojas lėtai pakelia pinigus, pažiūri į Heniuko motiną.

 ISTORIJOS MOKYTOJAS

 Jums šitų pinigų tikrai dar prireiks teismo išlaidoms.

 Istorijos mokytojas įbruka pinigus atgal į pravertą rankinuką (už kadro girdisi „spengiančios tylos“ tolygiai kylantis spengimas).

 Fade out.

7.Scena

 Išpažinties klausykloje tęsiasi kunigo ir mokytojo pokalbis. Tolumoje skamba vargonų muzika

 KUNIGAS

 Atleidimas – tai barometras, kuris rodo žmogaus sielos tobulumo ir dvasingumo laipsnį.

 Mokytojo išplėstos akys žiūri į kunigą.

 Fade out.

 

8.Scena

 Tranki muzika. Ligoninės koridoriumi dideliais žingsniais skuba mokyklos direktorė. Iš nugaros rodoma jos energingai skubanti figūra.

 9.Scena

 Į ligoninės palatą, kurioje guli istorijos mokytojas, išdidžiai įžengia mokyklos direktorė.

 MOKYKLOS DIREKTORĖ (kategoriškai ir įsakmiai)

 Laba diena. Mes su kolektyvu pasikonsultavome dėl Jūsų elgesio ir priėmėme vieningą sprendimą. Kokia gėda. Visi laikraščiai pirmuose puslapiuose linksniuoja mūsų mokyklos vardą. Nepykite, bet kai tik  grįšite į darbą, prašau atnešti prašymą, kad išeinate iš darbo savo noru. Priešingu atveju aš būsiu priversta jūs atleisti dėl pedagoginės kompetencijos trūkumo.

 Fade out (už kadro girdisi „spengiančios tylos“ tolygiai kylantis spengimas).

10.Scena

 Išpažinties klausykloje tęsiasi kunigo ir mokytojo pokalbis. Tolumoje skamba vargonų muzika.

 KUNIGAS

 (neskubėdamas, aiškiai ir įtaigiai tardamas žodžius)

 Atleidimas – tai vidinė nuostata, atgaivinanti širdį. Pirmiausia jis suteikia dvasios ramybę mums patiems. Būdami dvasiškai ramūs, mes galime tą ramybę perduoti kitiems, o tai yra pati tvariausia ir vertingiausia dovana, kurią galime dovanoti.

 Fade out.

 11.Scena

 Tranki muzika. Ligoninės koridoriumi skubiais žingsniais skuba mokytojo sužadėtinė. Iš nugaros rodoma jos energingai skubanti figūra.

 12.Scena

 Į ligoninės palatą, kurioje guli istorijos mokytojas, kaip vėjas įskrenda mokytojo sužadėtinė.

 MOKYTOJO SUŽADĖTINĖ (priekaištingai)

 Neturiu žodžių. Galvojau, kad tu vyras, o tu skuduras. Iki vestuvių liko kelios savaitės. Mano tėvai jau nupirko bilietus kelionei į Turkiją, o tu čia voliojiesi. Pasiimk savo žiedą ir daugiau man neskambink.

 Mergina nervingai nutraukia nuo piršto sutuoktuvių žiedą ir meta jį mokytojui.

 Fade out (už kadro girdisi „spengiančios tylos“ tolygiai kylantis spengimas)

 13.Scena

 Teismo salė. Plaktuko trinktelėjimas į padėklą ant stalo.

 TEISĖJA

 Stot. Vyksta teismo posėdis. Teisiamas Henrikas Daktariškis padarė nusikaltimą, dėl kurio nukentėjęs mokytojas Aidas Jauniškis neteko darbingumo dėl stuburo sužalojimo.

 Rodomas mokytojas, sėdintis invalido vėžimėlyje. Veidas aplink akis vis dar baisiai pajuodęs, su mėlynėmis.

  TEISĖJA

 Pagal baudžiamojo kodekso šimtas vienuoliktą straipsnį, kai dėl tyčinio kūno sužalojimo nukentėjęs neteko darbingumo arba buvo nepataisomai subjaurotas jo veidas, teisiamajam gresia laisvės atėmimas nuo dviejų iki septynių metų. Vienintelė lengvinanti aplinkybė nukentėjusiojo atleidimas. Kaltinamasis, ar jus pasiruošęs prašyti atleidimo?

 HENIUKAS

 (atsistodamas, bukai žiūrėdamas į grindis, atžagariai, vos ne su panieka)

 Nu mokytojau. Nu atleiskite. Aš gi prašau. Nu…

Liūdnas istorijos mokytojo žvilgsnis. Už kadro girdisi kunigo žodžiai „Atleidimas – tai aromatas, kurį skleidžia gėlė, kada ją trypia purvinos kojos“.

 Fade out

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.