Kauno IV ir II fortų istorijos

Kauno MTKC dienos stovyklos “Kūrybos labirintai” stovyklautojai domėjosi istorija ir aplankė IV bei III Kauno fortus