Jaunas žmogus XXI amžiuje

Tarptautinis jaunimo fotografijos konkursas
„Jaunas žmogus XXI amžiuje“
Dalyvių amžius: nuo 15 iki 25 metų

Darbų kiekis: kiekvienas autorius gali pateikti iki trijų fotoserijų (vieną seriją sudaro 5 – 7 nuotraukos).

Vertinimo kriterijai: meniškumas, individualumas ir jaunimo socialinių problemų atspindėjimas.

Apdovanojimas: geriausi darbai bus eksponuojami fotografijų albume „Jaunas žmogus XXI amžiuje“. Nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti (išlaidas apmokėsime 100%) tarptautinėje jaunųjų fotografų akademijoje „Stop kadras“ Vilniuje 2009 m.birželio 7 – 12 d.

Darbus konkursui ir užpildytą dalyvio anketą pateikti iki 2009 m. gegužės mėn. 30 d.

Darbus galima pateikti internetu arba paštu:

El.p. kadras@kadras.lt. Reikalavimai nuotraukoms skaitmeniniu formatu: ilgiausios kraštinės ilgis neturi būti mažesnis nei 2000 taškų, nuotraukos bylos dydis neturi viršyti 5 MB. Siųsti JPG formatu.

Paštu fotonuotraukas (formatas ne mažesnis kaip 20 x 30 cm) arba darbus įrašytus CD diske siųsti adresu:

Fotografijų konkursui “Jaunas žmogus XXI amžiuje”

Studija “Kadras”

A.Mickevičiaus g. 2

LT-44313 Kaunas