Fotografijų paroda „Žemės spalvos“

Darbai priimami iki rugsėjo 30 d.Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras 2011 m. skelbia Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų parodą „Žemės spalvos“, skirtą Tarptautinei akcijai ,,Išvalykime pasaulį“.Darbus prašome siųsti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.
adresu:

Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų parodai „Žemės spalvos“,

skirtai Tarptautinei akcijai ,,Išvalykime pasaulį“

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras

Džiaugsmo g. 44, Vilnius LT-11302

Kviečiame dalyvauti Jūsų rajono, miesto gimnazijų, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo, profesinių mokyklų ugdytinius Fotografijų parodoje. Fotografijų paroda vyks 2011 m. spalio 14–27 d. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

Šalies VAIKŲ ir jaunimo fotoGRAFIJŲ parodos „Žemės spalvos“,

skirtos tarptautinei akcijai ,,Išvalykime pasaulį“

nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų paroda „Žemės spalvos“, skirta Tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“(toliau vadinama Fotografijų paroda) yra viena iš vaikų ir jaunimo pilietinės, kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.

2. Tarptautinė  akcija „Išvalykime pasaulį“ – viena iš populiariausių ir efektyviausių aplinkosaugos programų pasaulyje. Akcijos idėja – savanoriškai kartu su pasaulio bendruomene atidžiau ir rūpestingiau pažvelgti į aplinką, sutvarkyti ją.

 

II. TIKSLAI

 

3. Ugdyti gebėjimą suvokti gamtos unikalumą ir harmoniją.

4. Propaguoti gamtos apsaugos, aplinkos tvarkymo idėjas.

5. Skatinti jaunimo kūrybinę iniciatyvą, gamtos grožio įamžinimą fotografijų mene.

 

III. Dalyviai

6. Fotografijų parodoje gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, jaunimo sambūrių nariai.

 

IV. Organizavimas

 

7. Fotografijų paroda vyks etapais:

7.1. Iki 2011 m. rugsėjo mėnesio darbai kuriami ir vertinami gimnazijų, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo, profesinių mokyklų analogiškose fotografijų parodose.

7.2. Atrinkti eksponatai siunčiami arba pristatomi į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą

(Džiaugsmo g. 44, LT-11302, Vilnius) iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Darbai, gauti po nurodyto termino, nebus eksponuojami.

7.3. 2011 m. spalio 14–27 dienomis Fotografijų paroda vyks Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

7.4. Fotografijų parodos baigmė ir apdovanojimai – 2011 m. spalio 27 d. 14.30 val. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

8. 2011 m. spalio 27 d. 10 val. vyks seminaras „Žmogaus ir gamtos sąlytis fotografijų mene“. Seminaro dalyviai  susipažins su gamtos fotografavimo ir kompozicijos pagrindais, Fotografijų parodos vertinimo kriterijais ir eksponatų įvertinimu.

9. Eksponatų saugumas parodos metu garantuojamas.

10. Eksponatai grąžinami po Fotografijų parodos baigmės.

11. Darbai saugomi vieną mėnesį.

V. Eksponatų pateikimas

12. Į Fotografijų parodą dalyviai pristato nerėmintas įvairaus formato ne mažesnes kaip 15×21 cm dydžio pasportuotas (užklijuotas ant kieto popieriaus) arba pritvirtintas ant uždėto fono  nuotraukas. Fonas arba  pasportas turi būti 5–7 cm didesnis už nuotrauką, neryškus, vienos spalvos (žr. priedą).   Nuotraukos katalogui pateikiamos skaitmenine forma, įrašyta į kompaktinę plokštelę (JPG, nuotraukos dydis ne mažesnis kaip 2MB,  formatas – A4-A6).

13. Nuotraukas pateikti su etiketėmis pagal „Nuotraukų pateikimo schemą“ (žr. priedą).

14. Nuotraukos negali būti kolektyvinės.

15. Vienas autorius pateikia 3-5 nuotraukas arba fotoseriją iki 6 darbų.

16. Darbai, neatitinkantys nuostatų reikalavimų (nepasportuoti, be etikečių ir pan.), nebus eksponuojami, vertinami ir įtraukiami į katalogą.

17. Darbų autorių vadovai arba patys autoriai  turi pristatyti  eksponatų sąrašus: nurodyti skyriaus ir temos pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, amžių, klasę (kursą), fotografijos pavadinimą (jei yra), mokymo įstaigą, mokytojo arba būrelio vadovo vardą, pavardę. Vadovai sąrašuose turi pateikti, kiek mokinių dalyvavo analogiškose fotografijų parodose savo mokykloje, rajone ar mieste.

VI. TURINYS

18. Parodos skyriai:

18.1. Tradicinė fotografija.

18.2. Eksperimentinė fotografija (kompiuteriu sukurtos nuotraukos ir foto koliažai, foto plakatai ).

19. Fotografijų parodos temos:

19.1. ,,Žemės spalvos“

19.1.1. Tradicinės fotografijos kūriniai, įamžinę gamtos grožio, trapumo ir harmonijos akimirkas (peizažai, augalai, gyvūnija, gamtos formos, makrofotografija).

19.2. „Išgelbėkime žemę“

19.2.1. Tradicinės fotografijos kūriniai ekologijos tema, įamžinę žmogaus daromą žalą gamtai bei atspindintys Žemės ir žmonijos ateitį;  nuotraukos iš akcijų (veiklos, nukreiptos konkrečiai aplinkosauginei problemai spręsti), gamtos globos renginių, švenčių, aplinkos apsaugos projektų ir kt. Nuotraukas galima pateikti su tekstine informacija.

19.2.2. Eksperimentinės fotografijos kūriniai ekologijos tema, įamžinę žmogaus daromą žalą gamtai bei atspindintys Žemės ir žmonijos ateitį.

 

Vii. Eksponatų vertinimas ir apdovanojimas

 

20. Nuotraukas vertins Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta ekspertų komisija.

21. Iš Tradicinės fotografijos skyriaus temų ,,Žemės spalvos“, Išgelbėkime žemę“ ir iš Eksperimentinės fotografijos skyriaus temos „Išgelbėkime žemę“ bus išrinkti meniškiausi, kūrybiškiausi, originaliausi skelbtą temą atitinkantys kūriniai pagal amžiaus grupes – nuo12 iki 15 metų ir nuo 16 iki19 metų.

22. Kūriniuose bus vertinama idėja, turinys, meninis sprendimas bei fotografijų kokybė.

23. Darbų autoriai ir jų vadovai bus apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomais ir padėkos raštais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro, pagyrimo, padėkos raštais, dovanomis ir rėmėjų prizais.


VIII. FINANSAVIMAS

 

24. Fotografijų parodą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

25. Fotografijų parodą remia leidykla „Lututė“, Dusetų dailės galerija, Lietuvos gamtos fondas, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“.

 

Konkurso koordinatorė – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Ekologijos ir aplinkosaugos skyriaus metodininkė Birutė Sūdžienė