Fotografija ir audiovizualinis menas ugdomajame procese

Kino teatre „Romuva“
(Laisvės al. 54, Kaunas)

Spalio 14 d. 15:30 val.

Seminaras „Fotografija ir audiovizualinis menas ugdomajame procese“

Programa:
1. Fotoserijų meninė raiška;

2. Kaip sukurti fotofilmą;

3. Fotofilmų peržiūra;

4. Pamokų medžiagos ruošimas su Power point programa;

Dalyvavimas nemokamas.

Informacija tel. 8672 73616