Kadras kviečia

Žiemos taku šventės jau atėjo,…

RESPUBLIKINIS JAUNIMO FOTOREPORTAŽŲ KONKURSAS „KRIŠTOLINIS OBJEKTYVAS 2020“

Respublikinis mokinių fotoreportažų konkursas Krištolinis objektyvas 2020“
Konkursui darbus atsiuntė 116 dalyviai
Rezultatai

TARPTAUTINIS FILMŲ KONKURSAS „MANO KINAS 2020”

Darbai priimami iki 2020-10-30

KAUNO M. MOKINIŲ FILMŲ KONKURSAS “MANO KINAS”

Darbai priimami iki 2020-10-21 

Organizatorių sudaryta konkursinių darbų vertinimo komisija išrenka geriausius vaidybinius, dokumentinius, animacinius, eksperimentinius, vaizdo klipus.
Geriausių filmų autoriams įteikiami diplomai ir asmeniniai prizai.
Filmo trukmė iki 10 min.;
Konkurse dalyvauja filmai sukurti po 2019 sausio 1d.
Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninė filmo kokybė.

Fotografijų ir filmų konkursas „Lietuva prieš 30 metų ir dabar“

Darbai priimami iki 2020-06-15 d.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras organizuoja respublikinį mokinių filmų ir fotografijų konkursą „Lietuva prieš 30 metų ir dabar“, skirtą LR atkūrimo 30 -mečiui, skatinantį jaunimo kūrybiškumo, iniciatyvumo ir individualių meninių gebėjimų raišką. Nuotraukos ir filmai turi atspindėti nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Kiekvienas autorius gali pateikti iki 10 nuotraukų.
Nuostatai Lietuva-prieš-30-metų-ir-dabar

Tarptautinis fotografijos konkursas „Jaunas žmogus XXI amžiuje 2020“

Darbai priimami iki 2020-03-30 d.

Sausio 31 d. 15 val. KADRE jubiliejus

Sausio 31 d. 15 val.
Kviečiame lankiusius šias studijas:
– fotografijos studiją (meninės fotografijos studija),
– kino studiją „Kadras“ (vaidybinio kino studija, dokumentinio kino, video),
– medijų ir komunikavimo studiją (jaunųjų žurnalistų studija),
– TV studiją (TV studija Kadras, TV laidų kūrėjų studija, multimedijos žurnalistika),
– animacijos studiją
atvykti pabendrauti ir prisiminti laiką bei patirtį šiose veiklose.

Iki malonaus susitikimo A. Mickevičiaus g. 2, Kaunas
Sausio mėn. 31 d. 15 val.