A. Aleksandravičius ir St. Žvirgždas seminare dalijasi fotografine patirtimi