Daily Archives: gruodžio 16, 2019

Kas žino savo tautos praeitį, supranta ir šios dienos svarbą

Tam, kad suprastum, kodėl šiandien mūsų tauta ir valstybė yra tokia, kokia yra, reikia žinoti, kas įvyko anksčiau. Žmogus, kuris žino ir jaučia savo tautos praeitį, supranta ir šios dienos svarbą.

Fotografijų konkursas „Frankofoniškasis Kaunas: praeities legendos, dabarties impresijos, ateities perspektyvos“

Darbai priimami iki 2020-02-01 d.