Daily Archives: gegužės 10, 2018

Mokytojos Bronės Duobinienės vardo muziejuje

Kaune, Miško g. 1 . šiuo metu įsikūrusi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.  1928 m.  architektas Edmundas Frykas parengė ir buvo patvirtintas sklype Miško g. ir Vytauto pr. Pastato gimnazijai projektas. 1929 m. įstaigai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas, o 1931 m. – užbaigti statybos darbai.  Čia įsikūrė Adomo Mickevičiaus lenkų gimnazija – privati bendrojo lavinimo mokykla, veikusi Kaune nuo 1919 iki 1940 metų.