Daily Archives: kovo 23, 2018

Antanas Juozapavičius – karininkas, tapęs legenda

1917 metais, Rusijoje organizuojantis lietuvių kariniams daliniams, Antanas Juozapavičius aktyviai dalyvavo lietuvių karių suvažiavimuose, buvo renkamas į vykdomuosius organus, dalyvavo įvairiose delegacijose deryboms su rusų karine vadovybe dėl leidimo steigti Rusijoje lietuvių karines dalis. Gavus tokį leidimą Antanas Juozapavičius buvo paskirtas Vitebsko lietuvių bataliono vadu. Kai Rusijoje valdžią paėmė bolševikai ir išformavo lietuvių dalinius,  A. Juozapavičius grįžo į Lietuvą.