Daily Archives: gegužės 04, 2012

Algimantas Aleksandravičius

http://vimeo.com/41553550 Daugelis Algimanto Aleksandravičiaus darbų įtikina, kad fotografo sumodeliuotas ir statiškuose atvaizduose „užšaldytas“ portretuojamojo įvaizdis yra neabejotinai „tikresnis“ už nuolat kintančią, dinamišką jo tapatybės raišką kasdieniame gyvenime. (Tomas Pabedinskas)