Monthly Archives: sausio 2009

Fotofilmų konkursas “Stop kadras” nuostatai

Fotofilmų konkursas „Stop kadras“

DALYVIAI

Dalyvių amžius neribojamas. Gali dalyvauti visi pageidaujantys.

Konkursas Lietuvos fotografijos mokykla nuostatai

Nacionalinis jaunimo fotografijos konkursas
“Lietuvos fotografijos mokykla”

DALYVIO AMŽIUS

Dvi amžiaus grupės: 14-19 metų ir 20-25 metai.

TIKSLAI

Konkursas Lietuvos fotografijos mokykla

Nacionalinis jaunimo fotografijos konkursas
“Lietuvos fotografijos mokykla”

DALYVIO ANKETA

Vardas, pavardė

Gimimo data

International youth photography competition “Young man in the 21st century”

International youth photography competition
“Young man in the 21st century”

Age of participants: from 15 to 25 years old.

Number of works: every author can provide up to three photo series (5-7 photos in one series).

Rating criteria: high artistic value, individuality and portraying social youth problems.

Tarptautinis jaunimo fotografijos konkursas “Jaunas žmogus XXI amžiuje”

Kviečiame dalyvauti ir būti partneriais tarptautiniame jaunimo fotografijos konkurse „Jaunas žmogus XXI amžiuje“.

Prašome užpildyti čia prisegtą partnerystės formą ir atsiųsti iki 2009 m. sausio 25 d. faksu arba elektroniniu paštu. Partnerystės formos originalą siųskite adresu:

Jaunas žmogus XXI amžiuje anketa

DALYVIO ANKETA

Vardas …..
Pavardė…..
Amžius, gimimo data…..
Miestas…..

Jaunas žmogus XXI amžiuje

Tarptautinis jaunimo fotografijos konkursas
„Jaunas žmogus XXI amžiuje“
Dalyvių amžius: nuo 15 iki 25 metų

Darbų kiekis: kiekvienas autorius gali pateikti iki trijų fotoserijų (vieną seriją sudaro 5 – 7 nuotraukos).

Vertinimo kriterijai: meniškumas, individualumas ir jaunimo socialinių problemų atspindėjimas.