Monthly Archives: kovo 2008

Renginiai

Nevyriausybinės organizacijos informuoja apie save

Kodėl tokia didelė dalis perspektyvių žmonių švaisto savo laiką veltui? Kodėl nerealizuoja savęs burdamiesi į organizuojas? Statistiniai duomenys rodo, jog jaunajai kartai labiausiai trūksta informacijos, kuri kviestų dalyvauti organizacinėje veikloje.
2007-11-16 Kauno klube “Amerika pirtyje” įvyko jau trečiasis video klipų apie Lietuvos nevyriausybines organizacijas pristatymas. Šį renginį vargiai būtų galima patalpinti į sausus, ar perdėm oficialius rėmus.

Stop Kadras

Trukmė: 30 minučių
Eteris: Kiekvieną šeštadienį 14:30 val. per INIT televiziją.

Laida skirta moksleiviams, kurią ir kuria patys moksleiviai!!!

Pagrindinės temos: NVO, popamokinė veikla, turiningas laisvalaikis, jaunimui aktualios problemos, susitikimai su žinomais žmonėmis.

Filmas “Dingę atgimti”

Pagrindinis veiksmas vyksta kaimo mokykloje, į kurią patenka vaikinas iš sostinės centro (tėvai nusprendžia persikraustyti iš daugiabučio namo didmiestyje į nuosavą namą kaime). Eilinėje, iš pirmo žvilgsnio, mokykloje vyksta stebėtini dalykai. Filmo herojus (valingas vaikinas, kiemo jaunimo grupės lyderis) patenka į įvairiausias netikėtas situacijas, palaipsniui prisitaiko prie netradicinių mokymo metodų, perprantą dvasinių vertybių vertinimo sistemą, keičiasi pats ir keičia aplinkinius…